Savunma Sanayi, Maden, Enerji Sanayi, Geri Dönüşüm Sanayi  ve Genel Makina İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Anadolu İşleme Montaj Enerji Savunma Makine ve Metal San. Tic. A.Ş ’nın,

  • Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymak,
  • Tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
  • Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip edip olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
  • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
  • Çevre ve enerji iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, yan sanayileri, çalışanları, toplumla paylaşmak ve sistemleri yaygınlaştırmak,
  • Çevre yönetim sistemini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanları, enerji verimliliği ve çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Dokümante edilmiş Çevre / Enerji Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ile belli periyodlarda gözden geçirmek,

Temel Çevre ve Enerji Politikasıdır.